martes, 13 de diciembre de 1977

Les Bananes (CANTEM)

Por petición de Nuria, q a mí ésta me daba rabia.


Són les bananes (nanes nanes)
grogues com el sol
No tenen grana (grana grana)
ni tampoc pinyol
Jo me'n fartava (va)
sense parar
perquè són tendres
i molt fàcils de pelar

Si algú exclamava (mava mava)
"sigues cautelós"
jo feia cara (cara cara)
de mico filòs
i sense fer-li (-li)
no gens de cas,
menjava plàtans tot rient
per baix del nas.

Ara m´enfile (file file)
dalt d´algun fanal
i entornolligue (lligue lligue)
el meu extrem caudal
menjant bana (na) nes
a quatre mans,
les pells les tire al cap
de tots els vianants.

Són les bananes (nanes nanes)
fruitd mico-morfals
si en menges massa (massa massa)
pots tenir un trasbals
Aquell que avisa (sa)
ja no és traidor,
si et tornes mico
no em demanes compassiò.

1 comentario:

Gracias por comentar, ¡vuelve cuando quieras!
Las puertas están abiertas*.

*Por eso, aunque "¡Vamos a morir todos!" no tiene que ser todavía.